Рішення Косівської міської ради

Регламент роботи Косівської міської ради - Розділ 9

Регламент роботи Косівської міської ради шостого демократичного скликання - Розділ 9

Затверджений рішенням сесії Косівської міської ради №8-1/2010 від 26.11.2010 року


Розділ 9. Прикінцеві положення

98.    Одноразові відхилення від норм Регламенту.

Одноразові відхилення від закріплених Регламентом норм можливі тільки при розгляді процедурних і організаційних питань роботи міської ради.

Рішення про одноразове відхилення від норм Регламенту приймається більшістю депутатів від загального (кількісного) складу ради.

99.    Контроль за дотриманням норм Регламенту.

Контроль за дотриманням норм Регламенту покладається на постійну комісію міської ради, до відання якої віднесені питання регламенту.

100.    Правові наслідки порушень Регламенту.

Порушення Регламенту можуть бути підставою:

101. Відповідальність за порушення Регламенту.

Уразі порушення депутатом міської ради норм Регламенту на пленарних засіданнях ради, до нього можуть бути вжиті заходи, зазначені в пунктах 42 і 43 Регламенту.

Порушення норм Регламенту головуючим на пленарному засіданні, якщо він обраний депутатами відповідно до пункту 31 Регламенту, може бути підставою для його переобрання.

Неодноразові порушення Регламенту міським головою, секретарем міської ради та головами постійних комісій можуть бути підставою для внесення на розгляд міської ради питання про недовіру міському голові, дострокового припинення повноважень секретаря міської ради, переобрання голів постійних комісій.

102. Внесення змін і доповнень до Регламенту.

Питання про зміни і доповнення до Регламенту розглядаються міською радою за процедурою згідно з пунктом 19 Регламенту.

Неділя, 18 лютого, 2018