Рішення Косівської міської ради

Регламент роботи Косівської міської ради - Розділ 5

Регламент роботи Косівської міської ради шостого демократичного скликання - Розділ 5

Затверджений рішенням сесії Косівської міської ради №8-1/2010 від 26.11.2010 року


Розділ 5. Пленарні засідання міської ради

37.    Час і місце проведення пленарних засідань міської ради.

Пленарні засідання Косівської міської ради складаються з ранкових і вечірніх засідань.

Ранкові засідання міської ради проводяться з 10:00 до 13:00 з перервою з 11:30 до 11:45, вечірні засідання з 14:15 до 18:00 з перервою з 16:00 до 16:15. Різне — з 17:30 до 18:00.

Міська рада може прийняти рішення і про інший час проведення пленарних засідань.

Пленарні засідання проходять у сесійній залі, в якій встановлено Державний прапор.

Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі осіб визначається міською радою.

Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб.

38.    Ведення пленарних засідань.

Пленарні засідання міської ради веде міський голова або інша особа відповідно до пункту 31 Регламенту.

Головуючий на пленарному засіданні:

 1. відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви;
 2. виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради та міського голови;
 3. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
 4. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
 5. створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 6. ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 7. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 8. робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 9. вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;
 10. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;
 11. здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Головуючий на пленарному засіданні має право ставити запитання, у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого, а також на час тимчасової його відсутності ведення засідання доручається секретареві міської ради.

Головуючий на пленарному засіданні не повинен коментувати виступи промовців.

На час розгляду питання персонально щодо головуючого він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, а ведення засідання доручається за рішенням міської ради одному з депутатів.

39.    Регламент розгляду питань на пленарному засіданні міської ради.

Головуючий на сесії і депутати мають право порушити питання про попереднє встановлення обмеженого часу на розгляд того чи іншого питання з розподілом визначеного ліміту на доповідь, співдоповідь, відповіді на запитання, обговорення, заключне слово доповідача і співдоповідача, внесення пропозицій, прийняття рішення.

Час для доповіді, співдоповіді і заключного слова встановлюється міською радою після узгодження з доповідачем і співдоповідачем, але не може перевищувати 20 хвилин для доповідь 10 хвилин — для співдоповіді і 3 хвилини — для заключного слова.

Кожному, хто виступає в обговоренні, надається до 5 хвилин, для повторних виступів з одного і того ж питання, а також для виступів при обговоренні окремих розділів — до 3 хвилин.

Для виступів із депутатськими запитами надається до 5 хвилин.

В окремих випадках головуючий за згодою більшості від присутніх на пленарному засіданні депутатів може продовжити час для виступу.

Міська рада може прийняти рішення про розгляд пов’язаних між собою питань “в пакеті”. Такий варіант розгляду питань передбачає одну доповідь, співдоповіді, відповіді на запитання, обговорення “пакету” питань. Внесення пропозицій (поправок) і прийняття рішення проводиться з кожного питання “пакету” окремо. За рішенням міської ради у випадках, передбачених пунктом 51 Регламенту, прийняття рішення з усього “пакету” питань може проводитися одним голосуванням.

У кінці останнього під час сесії пленарного засідання міської ради відводиться 30 хвилин для оголошення депутатами текстів звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення; заяв від депутатських груп і фракцій; коротких (до 3 хвилин) заяв і повідомлень депутатів, депутатських запитань (різне).

40.    Порядок надання слова.

Заяви про надання слова для виступу подаються в письмовій формі головуючому на сесії.

Головуючий надає слово для виступу також депутатам, які виявили бажання виступити підняттям руки.

Слово для виступу недепутату може бути надано головуючим за рішенням більшості від присутніх на сесії депутатів.

Виступи проводяться тільки з трибуни.

Обговорення питання припиняється у разі вичерпання встановленого ліміту часу або за рішенням більшості від присутніх на сесії депутатів. При порушенні питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про число записаних до виступу та депутатів, які вже виступили, з’ясовує, хто наполягає на виступі.

Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

41.    Відкритість і гласність проведення пленарних засідань міської ради.

Пленарні засідання міської ради є відкритими і гласними.

На пленарних засіданнях ради можуть бути присутні народні депутати України та депутати Косівської районної ради, представники Косівської районної державної адміністрації, керівники та посадові особи виконавчих органів міської ради, запрошені керівники підприємств, організацій та установ міста та області, представники засобів масової інформації, територіальної громади міста, політичних партій, громадських організацій, громадяни.

Особи, присутні на пленарних засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого може бути випроваджено із зали, де відбувається засідання.

У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

42.    Дисципліна та етика пленарних засідань.

На засіданні міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення — позбавити його права виступу на даному засіданні.

Під час засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, репліками, оплесками, вставанням тощо).

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів від загального (кількісного) складу ради може запропонувати депутату залишити залу до кінця засідання.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

43.    Зловживання правами депутата міської ради під час пленарних засідань.

Під час пленарних засідань депутат міської ради не повинен зловживати правами, наданими йому статтею 19 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Зловживанням своїми правами вважаються такі дії депутата, які:

 1. обмежують такі ж права інших депутатів;
 2. порушують норми чинного Регламенту;
 3. заважають розглядові питань порядку денного по суті;
 4. навмисне затягують процес обговорення питань;
 5. вводять в оману присутніх наведенням неперевірених фактів, недостовірної інформації, посиланням на неіснуючі нормативно-правові акти;
 6. публічно ставлять під сумнів професійну підготовку та моральні якості присутніх в залі;
 7. перешкоджають прийняттю рішень;
 8. ображають національну, професійну гідність присутніх у залі, їх політичні, релігійні та інші погляди;
 9. створюють у сесійній залі напружену, недоброзичливу обстановку, яка не сприяє плідній роботі міської ради та прийняттю виважених рішень;
 10. принижують високе звання депутата міської ради (поява на засіданні та виступи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вживання ненормативної лексики, навмисне псування майна тощо).

У разі зазначених вище зловживань депутата може бути позбавлено права виступів на даному пленарному засіданні або запропоновано йому залишити сесійну залу до кінця засідання. Рішення про це приймається більшістю голосів від загального (кількісного) складу міської ради.

П'ятниця, 23 березня, 2018