Рішення Косівської міської ради

Регламент роботи Косівської міської ради - Розділ 4

Регламент роботи Косівської міської ради шостого демократичного скликання - Розділ 4

Затверджений рішенням сесії Косівської міської ради №8-1/2010 від 26.11.2010 року


Розділ 4. Сесія міської ради

25. Сесія міської ради — основна форма її роботи.

Косівська міська рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

26. Перша сесія міської ради.

Перша сесія міської ради скликається міською виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правочинному складі. Її відкриває і веде голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їхніх повноважень.

27. Порядок скликання чергових і позачергових сесій міської ради.

Чергові сесії Косівської міської ради (крім першої) скликає міський голова в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

В інших випадках сесію (позачергову сесію) може бути скликано за обставинами і в спосіб, викладеними в пунктах 6,7,8 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів (у виняткових випадках — не пізніш як за день) до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

28. Правоздатність сесії міської ради.

Сесія Косівської міської ради є правоздатною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради, тобто 17 депутатів.

29.    Реєстрація депутатів.

Реєстрацію депутатів, що прибули на сесію міської ради, та запрошених на сесію проводить секретар ради до початку ранкового і вечірнього пленарних засідань.

Повторна реєстрація депутатів здійснюється перед кожним ранковим пленарним засіданням у разі, якщо сесія триває більше одного дня.

Результати реєстрації секретарем ради передаються головуючому на сесії.

30. Секретаріат сесії міської ради.

На час проведення сесії міська рада може утворювати секретаріат у складі не менше ніж із трьох депутатів міської ради.

Секретаріат сесії може проводити запис пленарних засідань на магнітну стрічку, вести відеозйомку; веде протокол і облік депутатів, що бажають виступити; реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції; виконує інші функції.

31.    Відкриття сесії міської ради.

Сесію міської ради відкриває міський голова.

У випадках, передбачених пунктом 6 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесію відкриває і веде секретар міської ради, а за умов, викладених у пункті 8 статті 46 цього ж закону, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради — один з депутатів міської ради.

На початку першого засідання головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів, що прибули на сесію.

При наявності кворуму (17 депутатів) головуючий оголошує сесію відкритою.

Одразу після відкриття сесії в сесійній залі виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі депутати і присутні в залі встають.

32.    Послідовність розгляду питань на сесії міської ради.

Після відкриття сесії головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання:

 1. вибори лічильної комісії, затвердження її голови і секретаря;
 2. утворення секретаріату сесії;
 3. інформація про утворення, припинення діяльності, зміни складу депутатських груп і фракцій;
 4. прийняття порядку денного сесії;
 5. оголошення заяв і пропозицій не з питань порядку денного, що надійшли від депутатів головуючому під час сесії, прийняття відповідних рішень;
 6. оголошення депутатами текстів звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, заяв від депутатських груп і фракцій; виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями (різне).

33.    Порядок денний сесії.

Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

 1. прийняття проекту порядку денного за основу. За основу приймається перелік тільки тих питань, які пройшли процедуру попереднього розгляду в раді. Проект порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувала більшість від загального (кількісного) складу міської ради;
 2. у випадках, коли окремі питання вносяться на розгляд міської ради безпосередньо на сесії, без попереднього розгляду юристом ради, постійними комісіями, і включаються до порядку денного, проекти рішень з цих питань при необхідності попередньо розглядаються юристом ради та постійними комісіями в день роботи сесії, про що міська рада приймає відповідне рішення. У разі якщо питання не розглядалося в постійній профільній комісії, воно не може бути включено до порядку денного, якщо на його попередньому розгляді наполягає постійна профільна комісія до відання якої воно належить;
 3. внесення до порядку денного депутатських запитів. Депутатські запити вносяться до порядку денного сесії без голосування в обов’язковому порядку;
 4. затвердження порядку денного в цілому. Рішення приймається більшістю від загального (кількісного) складу ради.

Послідовність розгляду питань порядку денного сесії визначає міська рада.

34.    Тривалість сесії міської ради.

Сесія Косівської міської ради триває до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Більшістю голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради робота сесії може бути припинена, продовжена в терміни і дні, визначені радою, а також перенесена в постійні комісії.

35.    Закриття сесії міської ради.

Після вичерпання питань порядку денного сесії та заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів, а також за рішенням міської ради припинити роботу сесії, сесія закривається.

Головуючий оголошує сесію міської ради закритою, після чого виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі присутні в залі встають.

36.    Протоколи сесії міської ради.

Пленарні засідання міської ради записані на носії інформації, зберігаються протягом всього терміну ради шостого демократичного скликання.

Ведення протоколів сесії міської ради здійснює секретаріат сесії.

Секретар ради протягом місяця після закінчення сесії завершує остаточне оформлення протоколу.

У протоколі мають бути зазначені такі дані:

 • найменування ради, порядковий номер сесії, дата і місце проведення сесії, загальний (кількісний) склад ради, число обраних депутатів до міської ради, число присутніх на сесії депутатів та їхні прізвища;
 • список посадових осіб, що брали участь у роботі сесії;
 • склад лічильної комісії;
 • регламент роботи сесії;
 • питання, що їх було внесено до порядку денного;
 • стислий зміст і результати обговорення кожного питання в тій послідовності, в якій вони розглядалися на сесії, із зазначенням: прізвищ депутатів, прізвищ і службових посад і не депутатів, що взяли участь в обговоренні питання, стислого змісту їхніх виступів, результатів голосування при прийнятті рішення.

До протоколу додаються рішення, що були прийняті на сесії.

Оформлений державною мовою протокол підписує міський голова.

У разі відмови чи неможливості головуючим підписати протокол його підписують відповідно до обставин особи, визначені пунктом 54 Регламенту.

Протоколи сесій міської ради зберігаються в секретаря ради. Ксерокопії з рішень міської ради надаються секретарем ради.

Неділя, 18 лютого, 2018