Рішення Косівської міської ради

Регламент роботи Косівської міської ради - Розділ 3

Регламент роботи Косівської міської ради шостого демократичного скликання - Розділ 3

Затверджений рішенням сесії Косівської міської ради №8-1/2010 від 26.11.2010 року


Розділ 3. Підготовка питань і попередній їх розгляд у міській раді

17.    Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд міської ради (ініціатори).

Пропозиції щодо питань на розгляд у Косівській міській раді можуть вносити:

 1. міський голова;
 2. постійні комісії;
 3. депутат (депутати);
 4. депутатські групи і фракції;
 5. виконавчий комітет міської ради;
 6. загальні збори громадян.

18.    Процедура розгляду питань у міській раді.

Процедура розгляду питання в міській раді передбачає:

 1. внесення пропозиції щодо розгляду питання (ініціювання);
 2. вивчення питання і підготовка проекту рішення;
 3. попередній розгляд проекту рішення;
 4. розгляд питання на сесії (пленарному засіданні) міської ради з прийняттям відповідного рішення.

19.    Порядок ініціювання розгляду питань у міській раді.

Підставою для розгляду питання у міській раді, залежно від того, хто із суб’єктів, зазначених у пункті 17 Регламенту, є ініціатором, можуть бути:

 1. розпорядження міського голови;
 2. звернення постійної комісії до міського голови з витягом із протоколу її засідання, на якому прийнято рішення про внесення питання на розгляд міської ради;
 3. письмове звернення депутата (депутатів) до міського голови;
 4. письмове звернення депутатської групи чи фракції до міського голови, підписане їх керівниками;
 5. рішення виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд міської ради;
 6. протокол проведених відповідно до вимог Статуту територіальної громади м. Косів загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу.

Ініціатор має чітко сформулювати питання, увійти з пропозицією про внесення питання в план роботи міської ради чи розглянути його позапланово на черговій сесії ради, вказати, хто готує проект рішення і доповідає на пленарному засіданні ради. Ініціатор може звернутися до міського голови з проханням доручити підготовку проекту рішення та виступу з доповіддю на сесії відповідним виконавчим органам ради.

20.    Підготовка проектів рішень.

Проект рішення готує ініціатор розгляду питання у міській раді або, за розпорядженням міського голови чи за дорученням міської ради, відповідні виконавчі органи міської ради.

Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні міської ради. Ініціатор розгляду питання в раді, якщо він не готує проекту рішення, має право на співдоповідь.

Міський голова, постійні комісії міської ради, депутат (депутати), депутатські групи і фракції мають право вносити альтернативні проекти рішень з питань, внесених на розгляд міської ради. Розробники внесеного альтернативного проекту рішення мають право на співдоповідь на пленарному засіданні міської ради.

21.    Вимоги до проектів рішень.

Проекти рішень повинні відповідати чинному законодавству України.

Текст проекту рішення має містити:

1) заголовок, в якому зазначаються:

 • найменування міської ради,
 • порядковий номер скликання і порядковий номер сесії,
 • дата, місце прийняття і номер рішення,
 • назва питання, з якого приймається рішення;

2) преамбулу, в якій подаються обгрунтування, мета і доцільність рішення, точні посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті, пункту, підпункту, абзацу);
3) власне, рішення, виклад якого починається після слів: „Косівська міська рада вирішила”;
4) додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах самого рішення) за підписом розробника проекту.

У документі має бути вказано, хто вніс питання на розгляд міської ради і хто підготував проект рішення.

Проекти рішень підписують їх ініціатори (відповідно до пункту 17 Регламенту). У разі внесення питання на розгляд міської ради виконавчим комітетом, проект рішення візується заступником міського голови, юристом ради.

Альтернативні проекти рішень залежно від того, хто їх вносить (пункт 20 Регламенту), підписують міський голова і визначений ним розробник проекту, голова постійної комісії, депутат (депутати), керівники депутатських груп і фракцій.

Юрист ради робить висновок про відповідність проектів рішень чинному законодавству України.

Відповідні виконавчі органи ради надають аргументовану інформацію про можливість виконання рішень у разі їх прийняття, відповідність міському бюджетові, можливі наслідки тощо.

22.    Попередній розгляд проектів рішень.

Постійні комісії розглядають питання віднесені до їх відання, готують проекти рішень і власні висновки у формі рекомендацій міській раді.

23.    Матеріали до сесії міської ради.

Необхідні для ознайомлення, вивчення та роботи під час сесії документи надаються депутатам до початку сесії.

У виняткових випадках вони можуть надаватись перед початком пленарних засідань.

У проекті порядку денного має бути перелік питань, що пропонується до розгляду, із зазначенням ініціатора кожного порушеного питання і доповідача.

Матеріали до кожного питання, винесеного на сесію, повинні містити:

 1. проект рішення;
 2. довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали;
 3. висновок юриста ради про відповідність проекту рішення чинному законодавству України;
 4. рекомендації профільних постійних комісій міської ради;
 5. пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли.

24.    Припинення розгляду питань у міській раді їх ініціаторами.

Ініціатор розгляду питання в міській раді, у разі якщо він сам готує проект рішення, має право відповідним зверненням до міського голови зняти з розгляду це питання і припинити процедуру його проходження в міській раді на будь-якому етапі.

Вівторок, 20 березня, 2018