Рішення Косівської міської ради

Регламент роботи Косівської міської ради - Розділ 2

Регламент роботи Косівської міської ради шостого демократичного скликання - Розділ 2

Затверджений рішенням сесії Косівської міської ради №8-1/2010 від 26.11.2010 року


Розділ 2. Організація роботи міської ради

11.    Порядок діяльності міської ради.

Порядок діяльності Косівської міської ради визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

12.    Форми роботи міської ради.

Основна форма роботи Косівської міської ради — сесія.

У період між сесіями можуть проводитися:

 • засідання постійних комісій,
 • засідання тимчасових і контрольних комісій та інших утворених радою органів,
 • засідання колегії голів постійних комісій,
 • загальні збори депутатів,
 • засідання депутатських груп і фракцій,
 • засідання погоджувальної ради депутатських груп і фракцій.

13.    Планування роботи міської ради.

Косівська міська рада проводить свою роботу за планом.
Плани міської ради складаються на півріччя, попередньо обговорюються на постійних комісіях та затверджуються радою на її пленарному засіданні.

14.    Внесення пропозицій до планів роботи міської ради.

Пропозиції до плану роботи Косівської міської ради можуть вносити:

 • міський голова,
 • постійні комісії,
 • депутат (депутати),
 • депутатські групи і фракції,
 • виконавчий комітет міської ради,
 • загальні збори громадян.

Пропозиції до плану роботи міської ради подаються не пізніше ніж за 30 днів до закінчення поточного півріччя секретареві ради, який після узагальнення організує підготовку відповідного проекту рішення, попередній його розгляд у постійних комісіях. Проект рішення на розгляд міської ради вносить міський голова.

15.    Виконання плану роботи міської ради.

Організацію виконання плану роботи міської ради здійснює секретар міської ради.

По закінченні півріччя на черговій сесії секретар міської ради доповідає раді про виконання плану роботи.

У випадку, якщо який-небудь пункт плану роботи міської ради не виконано, рада приймає відповідне рішення про перенесення терміну його виконання або про вилучення з плану
роботи.

16.    Контроль за виконанням рішень міської ради.

Контроль за виконанням рішень міської ради покладається на постійні комісії, що визначається окремим пунктом у прийнятих рішеннях.

Організаційну і методичну роботу щодо здійснення контролю постійними комісіями за виконанням рішень міської ради забезпечує секретар міської ради.

П'ятниця, 23 березня, 2018