Рішення Косівської міської ради

Регламент роботи Косівської міської ради - Розділ 1

Регламент роботи Косівської міської ради шостого демократичного скликання - Розділ 1

Затверджений рішенням сесії Косівської міської ради №8-1/2010 від 26.11.2010 року


Розділ 1. Загальні положення

1.    Косівська міська рада — представницький орган місцевого самоврядування.

Косівська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Косів та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

2.    Кількісний склад міської ради.

Загальний (кількісний) склад міської ради становить 32 депутати.

3.    Правоздатність міської ради.

Міська рада є правоздатною, якщо обрано не менш як дві третини депутатів від загального {кількісного) складу ради — повноваження яких визнано міською територіальною виборчою комісією.
У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада є правоздатною за наявності більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради.

4.    Строк повноважень міської ради.

Строк повноважень Косівської міської ради складає 5 роки.

У разі, якщо до ради наступного скликання обрано менше двох третин її складу, Косівська міська рада IV скликання продовжує здійснювати свої повноваження до обрання необхідної кількості депутатів.

5.    Повноваження міської ради.

Косівська міська рада розглядає і приймає рішення з питань, віднесених Конституцією Україниі Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до відання представницьких органів місцевого самоврядування.

6.    Акти міської ради.

Косівська міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

7.    Обов’язковість рішень міської ради.

Рішення Косівської міської ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання міським головою, секретарем, депутатами, постійними комісіями і виконавчими органами ради, усіма розташованими в місті Косів органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Косів.

8.    Обов’язковість законних вимог міської ради та її органів.

На вимогу Косівської міської ради та створених нею органів, керівники розташованих або зареєстрованих у місті Косів підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на пленарне засідання ради, або засідання її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради, та відповідей на запити депутатів.

9.    Міська рада — юридична особа.

Косівська міська рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

10.    Мова міської ради, її органів та посадових осіб.

Робота Косівської міської ради ведеться державною українською мовою.

Неділя, 18 лютого, 2018