Річний план закупівель на 2014 рік

„Затверджено"
Голова Косівської міської ради
___________ М.Фокшей
«___» грудня 2013 р.


Річний план закупівель на 2014 рік
Косівська міська рада
(Код за ЄДРПОУ 04054228)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.11.1 Енергія електрична (енергія електрична)

2273

Місцевий бюджет

 

Закупівля в одного учасника

Грудень 2013 р.

   

06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (природний газ)

2274

Місцевий бюджет

 

Закупівля в одного учасника

Грудень 2013 р.

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.12.2013 р. № 1

Голова комітету з конкурсних торгів
Михайлюк Т.І. _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів
Грекуляк Н.В. _________________
(прізвище, ініціали) (підпис) 

Вівторок, 20 березня, 2018