„Едельвейс" дбає не лише про шовкову косицю

Громадська екологічна організація „Едельвейс" створена навесні 1996 року під впливом ідей і руху на захист довкілля на Прикарпатті та Буковині. Ініціаторами створення громадського формування були в основному викладачі та студенти Косівського коледжу прикладного та декоративного мистецтва ім. В. Касіяна (тепер Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв). Основною метою діяльності організації згідно статуту є формування екологічної культури і світогляду громадськості, її консолідація на охорону, збереження і відновлення природних багатств, вивчення і популяризація народних традицій Гуцульщини, бережного та господарського ставлення до довкілля.
Пріоритетним для членів організації є формування екологічної культури громадськості засобами мистецтва (виставки, конкурси, круглі столи), організація і проведення природоохоронних акцій (днів чистоти, посадки дерев, декоративне оформлення малих архітектурних форм у зонах відпочинку), популяризація екологічно чистих технологій і сировин.
У даний час «Едельвейс» є неурядовою, самостійною, громадською, неприбутковою організацією, яка функціонує для консолідації зусиль громадськості, науковців, викладачів, студентської та учнівської молоді з метою збереження та охорони довкілля, поліпшення стану використання природних ресурсів, популяризації мистецьких і культурних надбань Гуцульщини та співпраці з недержавними організаціями такого ж напрямку Карпатського реґіону.
Організація перереєстрована в Косівському районному управлінні юстиції згідно з чинним законодавством 23 березня 2000 року і працює за такими напрямками як: екологічна і краєзнавча програма, програми «Жіноча ініціатива» і «Громадянське суспільство», дитяча і спортивна програми, а також соціальна програма.
До активу ГЕО «Едельвейс» відносимо чимало корисних справ, більше 60 підготовлених та реалізованих проектів та програм. Найцікавішими та значущими серед них були:
*Виставка творчих робіт членів організації на екологічну тематику, яка відбулась під час проведення міжнародної конференції лідерів ЕкоNОО країн Єврокарпатського реґіону в м. Чернівцях (Сторожинець-Клинівка), 11-13 жовтня 1996 року.
*«Експедиція по відновленню водних джерел Карпат» — проект вивчення, дослідження, а також практичного вирішення проблем стану водних джерел Косівського реґіону Карпат проведено з травня по серпень 1997 року підтриманий представництвом фонду ІСАР-Київ.
*Проект «Живі традиції Гуцульщини», який реалізовано у 1998-1999 роках. Метою проекту було вивчення, дослідження, а також практичне декоративне рішення та благоустрій зон відпочинку на території Косівського району Івано-Франківської області, підтриманий Фондом розвитку Карпатського Єврореґіону. Загалом проведені міроприємства і роботи на місцевості дозволили привернути увагу населення регіону, керівників і працівників ряду державних організацій і установ, місцевих органів влади до проблеми стану навколишнього середовища, збереження краси Карпат і бережного відношення до довкілля.
*«Екологічна стежина», «Гірська веселка: екологічний ракурс» - проекти, реалізовані в 2000-2001 рр., згідно яких проведено експедиційні роботи місцями розміщення лісних масивів, водних джерел і зон відпочинку з охорони живої природи та природних ландшафтів, запобігання забрудненню довкілля, екологічної пропаганди, підтриманий рядом держорганізацій і ІСАР-Єднання
*Участь в організації і проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Гуцульщина на початку XXI століття», основними напрямками роботи якої були: екологія і охорона здоров'я, проблеми освіти, краєзнавство, туризм і рекреація (26-28 вересня 2002 року), за підтримки Косівської райдержадміністрації.
*Ініціація та реалізація спільно з органами місцевого самоврядування та АМР США Програми Місцевих екологічних планів дій (МЕП) в Україні на Косівщині; ідея і активна участь у створенні реґіональної благодійної організації «Центр Громадських Ініціатив» — консолідуючого органу НГО реґіо-ну (2002-2004 рр.).
*Освітня програма «Зміцнення партнерства між школою та громадою в Україні» зробила свої перші кроки на Косівщині, і, підбиваючи підсумки, можна сміливо сказати, що ті позитивні результати, яких досягнуто в цей період, свідчать, що тільки співпраця громади зі школою може зробити останню школою третього тисячоліття, потужним центром громадського життя.

Нами вже багато зроблено: проведено ряд тренінг-семінарів; взято участь у підготовці й проведенні науково-практичної районної конференції «Шляхи підвищення якості освіти», міжнародній науково-практичній конференції «Комп'ютерно-інформаційні і комунікаційні технології в навчальному процесі середньої та вищої школи», традиційному екологічному фестивалі «Гірська веселка» та ін.; підготовлено тренерів-консультантів за сприяння фонду «Крок за кроком» (м. Київ); участь в акції «Весняна екологічна толока-2003» (заснування дендропарку «Парк друзів» біля новобудови Старокосівської школи), проведено очистку берегів річок і територій шкіл; надано фінансову підтримку учнівській та студентській молоді в проведенні та участі в спортивних, туристичних, танцювальних, оркестрових змаганнях, конкурсах, фестивалях, краєзнавчих експедиціях; проведено кампанію розповсюдження інформації про освітню програму: підготовлено спецвипуск часопису «Освітянський вісник», матеріали до інформаційного бюлетеня «Довкілля Косівщини», районного часопису «Гуцульський край», обласного і районного телебачення; створено матеріально-технічну базу Консультаційно-освітнього центру в м. Косові.
Громадська екологічна організація «Едельвейс», зійшовши як паросток думки та творчого натхнення своїх засновників, впродовж своєї діяльності малими й великими проектними напрацюваннями переросла в активного учасника громадського життя як місцевого, так і всеукраїнського масштабу. Заклавши основу регіональної благодійної організації «Центр громадських ініціатив», згуртовуючи біля себе людей посприяла вирішенню цілого ряду питань соціального-економічного розвитку територіальних громад та інноваційно-інвестиційної привабливості Косівщини.

Микола БЛИЗНЮК,
голова Громадської екологічної організації «Едельвейс»

Субота, 24 березня, 2018