До таємниць людям зась

Міський голова Микола Фокшей 19 вересня 2011 року з метою забезпечення в міській раді вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» затвердив «Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф "Для службового використання".

З дня виходу у світ документа відтепер інформація, що включається до переліку службової інформації у сфері діяльності міської ради та її виконавчих органів, що є комунальною власністю і якій надається гриф «Для службового користування», повинна відповідати таким вимогам:

1.1. створюватися за кошти міського бюджету або перебувати у володінні, користуванні чи розпорядженні міської ради;

1.2.використовувати-ся з метою забезпечення національних інтересів держави та інтересів територіальної громади міста;

1.3. не належати до державної таємниці;

1.4. у випадку розголошення такої інформації можливе:
— порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;
— настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;
— нанесення шкоди інтересам територіальної громади міста;
— створення перешкод у роботі виконавчих органів міської ради.

2. Перелік службової інформації:

2.1. доповідні записки;

2.2. інформація, що міститься у зверненнях та заявах громадян;

2.3. відомості про персональні дані про громадян, факти, події та обставини їх життя, що стали відомі зі звернень громадян до міської ради;

2.4. персональна інформація учасників, які надали пропозиції на участь у закупівлі, угоди укладені за результатами торгів згідно зі ст. 10 Закону України «Про державні закупівлі»;

2.5. персональні дані про осіб, які бажають взяти участь в конкурсі на право оренди комунального майна;

2.6. персональні дані про орендарів майна власності територіальної громади міста Косів за винятком даних, передбачених п.5 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

2.7. довідки, висновки, листи до протоколів сесій та виконкому міської ради;

2.8. інформація, що міститься в документах (розпорядженнях, поданнях, клопотаннях, характеристиках тощо);

2.9. персональні відомості про осіб, яким виплачено грошові допомоги;

2.10. інформація, що міститься в особових справах працівників;

2.11. відомості про декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на заняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які працюють на посаді службовця І або ІІ категорії;

2.12. зміст білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб, екзаменаційних відомостей та письмових робіт кандидатів;

2.13. матеріали атестації посадових осіб міської ради;

2.14. матеріали щорічної оцінки виконання обов'язків посадових осіб міської ради;

2.15. інформація, що міститься в трудових книжках;

2.16. інформація про інвентаризацію грошово-матеріальних цінностей;

2.17. відомості щодо ревізій та перевірок діяльності ради;

2.18. відомості з адміністративних проваджень;

2.19. відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

2.20. відомості з особових рахунків працівників;

2.21. відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

2.22. відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації;

2.23. інформація з генерального плану міста, що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до статей 11,17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»;

2.24. відомості з документів до протоколів сесій та засідань виконкому міської ради з питань, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності ради, у тому числі з питань землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Відомості з технічної документації до рішень із землеустрою щодо права власності на земельну ділянку;

2.25. відомості з бази даних, які створюються в процесі виконання функціональних завдань посадовими особами місцевого самоврядування та містять в собі інформацію, віднесену цим переліком до конфіденційної;

2.26. відомості, аналітичні висновки, прогнози, унаслідок розголошення яких можливе порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, настання негативних наслідків в державі, області та місті, створення перешкод у роботі виконавчих органів міської ради;

2.27. документи, які надходять до виконавчих органів міської ради від установ, які їх видали, як службові;

2.28. дані про особу (персональні дані): національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Примітка: відомості, зазначені в даному пункті, не є службовою інформацією у разі їх надання особам, що їх стосуються або, за їх дозволом, іншим особам.

 

Субота, 24 березня, 2018