Герб Косова

Перша письмова згадка про Косів відноситься до 1424 року, однак його розвиток припадає лише на середину XVI століття. Власниками Косова за доби польського панування були у різні часи шляхтичі Шумлянські, Латинські, Язловецькі. Відомостей про надання місту магдебурзького права не збереглося, однак відомо, що з XVI століття Косів мав свою печатку. Найдавніший штамп цієї печатки, що відомий нині, датований 1564 роком. На ньому міститься чітке зображення трибанної дерев'яної гуцульської церкви, супроводжуване довкола латинським написом: «ЗідіІІит сіуіїаііз Козоу». Малюнок церкви незмінно прикрашав косівські печатки й надалі, протягом XVII-XVIII століть. Після 1772 року, коли місто після розпаду Польщі, перейшло під юрисдикцію Австро-Угорсь-кої імперії, нова влада підпорядкувала Косів Коломийській окрузі на правах містечка, а у середині XIX століття підвищила статус міста до повітового.

У 1866 році на косівській міській печатці з'явилося нове зображення: альтанка (або тріумфальна арка) зі шпилем та трьома прапорцями. Судячи з усього, нову міську печатку у XIX столітті було створено за мотивами символіки старих відзнак, але на печатці доби польського панування, якою, очевидно, автори ескізу нової емблеми Косова скористалися як прототипом,зображення церкви з часом стерлося й стало нагадувати альтанку. У реєстрі Ф. Ковалишина фігуру на косівському гербі названо «капличкою».

На початку XX століття було узаконено остаточний варіант герба Косова. Його зображення дещо нагадувало малюнок на печатці 1866 року, однак головна фігура герба визначалася вже як верхівка соляної копальні, що наближало косівську відзнаку до групи «соляних» прикарпатських гербів, які були алегоріями поширення солевидобування та солеваріння у регіоні. Опис герба виглядав так: на зеленому тлі мурована верхівка соляної копальні з трьома прапорцями.

Особливістю косівської міської емблеми початку XX століття було використання у ній зеленого кольору гербового тла — явище одиничне у старій міській геральдиці Української Галичини.

Діючий тепер Статут Міської ради повернув місту дещо урбанізований декоративними елементами первісний варіант герба з церквою на зеленому фоні та трьома топками солі у вигляді зубців вежі.

Понеділок, 19 березня, 2018