Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 5 глава 4

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

РОЗДІЛ V. Перехідні положення

ГЛАВА 4. Громадські слухання

Стаття 92. Жителі міста мають право проводити слухання – зустрічатися з депутатами міської ради посадовими особами органів міського самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання службових обов’язків або окремих доручень чи вирішення питань,які зачіпають інтереси громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого самоврядування, які належать до відання міського самоврядування. Громадські слухання здійснюють контроль за роботою депутатів міської ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Стаття 93. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи, жителів міста. Громадські слухання з ініціативи жителів міста можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менше як 100 членами територіальної громади. Громадські слухання скликаються головою.

Стаття 94. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 95. Проведення громадських слухань організовує секретар міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття 96. Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщають через засоби масової інформації не пізніше як за 7 днів до їх проведення.

Стаття 97. На громадські слухання ведеться протокол, в якому зазначається дата, місце проведення, кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесення пропозиції, до протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Протокол громадського слухання підписується особою, яка його проводить та особою, яка веде протокол і передається міському голові.

Вівторок, 20 березня, 2018