Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 5 глава 2

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

РОЗДІЛ V. Перехідні положення

ГЛАВА 2. Загальні збори за місцем проживання

Стаття 80. Загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі в обговоренні і вирішенні питань місцевого значення, що належить до відання місцевого самоврядування.

Стаття 81. Загальні збори за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях або інших внутрішньо міських територіальних утвореннях з метою:

створення органів самоорганізації населення;

прийняття рішень про участь жителів міста на громадських засадах в роботах по благоустрою, сприянні охорони громадського порядку, збереженні житлового фонду, пам’ятників історії культури, наданню допомоги, соціально незахищеним членам громади;

прийняття рішень про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування, прийняття рішень про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;

вирішення інших питань місцевого значення, відповідно до чинного законодавства.

Стаття 82. У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь члени територіальної громади, які проживають на відповідній території (будинок,вулиця, житловий масив). У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської, районної, обласної рад, члени виконкому, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, громадських об’єднань та підприємств.

Стаття 83. Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття 84. Загальні збори громадян є правомірними за умови присутності на них більше половини членів територіальної громади, які проживають на відповідній території. На загальних зборах громадян головує голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, визначена міським головою. Порядок денний загальних зборів та їх регламент затверджується загальними зборами.

Стаття 85. Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

Стаття 86. Рішенням загальних зборів громадян приймається більшістю голосів від кількості членів територіальної громади, які проживають на відповідній території, та підписуються головою і секретарем загальних зборів громадян.

Стаття 87. Рішення загальних зборів громадян є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування. Рішення зборів, прийняті з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Вівторок, 20 березня, 2018