Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 5 глава 1

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

РОЗДІЛ V. Перехідні положення

Глава 1. Органи самоорганізації населення.

Стаття 74. Органи самоорганізації населення – представницькі органи,що створюються членами територіальної громади, які проживають на відповідній території міста Косова і є складовою частиною місцевого самоврядування. Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається його Положенням.

Стаття 75. Рішення про створення органу самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття 76. Реєстрацію органу самоорганізації населення проводить виконавчий комітет, для реєстрації подаються:

заява про реєстрацію, підписану обраним керівником органу самоорганізації;

положення про орган самоорганізації населення (в трьох примірниках завірених нотаріально);

рішення загальних зборів громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття 77. Міська рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально – технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх використанням.

Стаття 78. Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття 79. Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу, або безпосередньо жителями відповідної території міста. Голова органу самоорганізації населення відповідної території повинен бути в обов’язкому порядку членом будь-якої комісії по вибору земельних ділянок, прийманню в експлуатацію, прийманню робіт з капремонту чи поточного ремонту, що створюється органом місцевого самоврядування і без його підпису на згоду проектування чи фінансування не проводиться.

Вівторок, 20 березня, 2018