Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 4

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

РОЗДІЛ IV. Заключні положення

Стаття 70. Статут територіальної громади м.Косова затверджено рішенням сесії Косівської міської ради V демократичного скликання 09 червня 2006 року.

Статут підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту реєстрації. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Стаття 71. статут має вищу юридичну силу щодо актів органів і посадових осіб міського самоврядування. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, Європейській хартії місцевого самоврядування до внесення змін і доповнень, діють норми останніх.

Стаття 72. Тлумачення положень Статуту дає виключно міська рада. Рішенням міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту є обов’язковими для застосування і використання.

Стаття 73. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (підписані не менше як п’ятою частиною від загального складу депутатів), міським головою або групою жителів міста в порядку місцевої ініціативи (підписані не менш як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах).

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачаються, приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, Європейської хартії місцевого самоврядування, указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови у тримісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються не менше двома третинами голосів депутатів від загального складу Косівської міської ради.

Вівторок, 20 березня, 2018