Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 3 глава 3.2

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

РОЗДІЛ III Ресурси міського самоврядування

ГЛАВА 3.2. Позабюджетні, цільові і валютні фонди

Стаття 66. Міська рада може утворювати позабюджетні, цільові і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.

Порядок формування та використання коштів позабюджетних, цільових і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

Стаття 67. До позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;

інші штрафи встановлені міською радою та виконавчим комітетом;

інші позабюджетні кошти.

Стаття 68. До валютних фондів можуть за рішенням ради включатися:

добровільні і благодійні внески і пожертви нерезидентів в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;

відрахування від прибутку в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності міста.

Стаття 69. Кошти позабюджетних і цільових фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, визначеному міською радою.

Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням Косівської міської ради.

Вівторок, 20 березня, 2018