Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 3 глава 3.1

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

РОЗДІЛ III Ресурси міського самоврядування

ГЛАВА 3.1. Міський бюджет

Стаття 60. Місто має власний бюджет, який розробляється та затверджується міською радою, виконується органами і посадовими особами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.

Будь – яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування не допускається.

Стаття 61. В доходи міського бюджету зараховується:

місцеві податки та збори;

надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому законодавством порядку;

фінансові ресурси (дотації, субсидії та інші трансферти), передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розділені через обласний бюджет;фінансові ресурси, передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;

надходження від приватизації або інших способів відчуження об’єктів комунальної власності міста;

надходження від місцевих позик і лотерей;

надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності міста;

прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (або частка прибутку, визначена рішенням міської ради);

штрафи і відшкодування за екологічні збитки;

неподаткові платежі або їх частки;

інші кошти отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування.

У дохідній частині міського бюджету кошти, не обхідні для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів влади, виділяються окремо.

Дохідна частина міського бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій міського самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяється окремо.

Дохідна частина міського бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій міського самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

Місцеві податки і збори приймаються щоквартально на рівні потреб громади і не повинні створювати надмірного навантаження на його платників.

З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановити розмір його дефіциту у відповідності до діючого законодавства.

Стаття 62. Доходи міського бюджету, отримані додатково при виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету або економії у випадках, вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

Міська рада може приймати рішення щодо вкладення вільних коштів (отриманих способами, передбаченими частиною першою цієї статті) в акції, цінні папери тощо.

Стаття 63. Міський бюджет може передбачати резервний фонд, який використовується міським головою без попереднього погодження з міською радою для фінансування передбачених видатків. Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.

Стаття 64. Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада. Контроль за використанням коштів міського бюджету і установами здійснює виконавчий комітет.

Стаття 65. Бюджет, зміни до нього та звіт про його виконання підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації.

Вівторок, 20 березня, 2018