Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 3 глава 3

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

РОЗДІЛ III Ресурси міського самоврядування

ГЛАВА 3. Фінанси міста

Стаття 57. Фінанси міста складаються із

коштів міського бюджету;

коштів позабюджетних, цільових і валютних фондів;

фінансово – кредитних ресурсів;

страхових ресурсів;

кошів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів міського самоврядування;

коштів, отриманих від розміщення міських позик і міських цінних паперів;

коштів, отриманих від проведення міських лотерей;

кошти органів територіального громадського самоврядування міста;

інших фінансових ресурсів, переданих місту.

Стаття 58. Територіальна громада міста безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Стаття 59. Косівська міська рада, або за її рішенням, інші органи міського самоврядування можуть в межах, визначених законодавством, випускати цінні папериі лотереї, видавати юридичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово – кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

Вівторок, 20 березня, 2018