Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 3 глава 2

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

РОЗДІЛ III Ресурси міського самоврядування

Глава 2. Комунальна власність міста

Стаття 51. Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме й нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальної громади, а також відповідна частка об’єктів спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні ради.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста Косів, є надбанням територіальної громади Косова, а їх недоторканість захищається законом.

Стаття 52. До комунальної власності територіальної громади міста Косова (далі – комунальна власність) включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства та цього Статуту.

До комунальної власності міста Косова належать:

земля та інші природні ресурси;

комунальні підприємства міста;

банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування, майно, що належить до території громади;

частки ( паї) у статутному фонді товариств;

комунальний житловий та не житловий фонди міста;

доходи місцевого бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансову ресурси;

нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;

інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

Стаття 53. Виключно у комунальній власності міста знаходяться об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб територіальної громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста (міські системи, водоенергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятки культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

Перелік об’єктів виключної комунальної власності міста визначається рішенням міської ради. Визначені рішенням міської ради об’єкти виключної комунальної власності міста не можуть бути відчужені.

Стаття 54. Суб’єктом права комунальної власності міста є територіальна громада, яка здійснює це право безпосередньо шляхом міського референдуму та через органи міського самоврядування. Міська рада, виконавчий комітет здійснюють щодо об’єктів комунальної власності міста всі майнові операції. Міська рада дає згоду на розпорядження такими об’єктами комунальної власності міста:

школи та інші навчальні установи, бібліотеки, установи культури, дитячі садки, лікарні і поліклініки, спортивні споруди загальноміського значення;

будинки та нежитлові приміщення, що використовується для потреб міста;

будинки житлового фонду, якщо це пов’язано з переселенням їх наймачів.

Доцільність та порядок відчуження об’єктів комунальної власності визначається міською радою.

Стаття 55. Оперативне управління об’єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:

підготовка пропозицій на розгляд міської ради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності міста;

підготовка і передача на озгляд міської ради питань про створення, реорганізацію та ліквідацію, що перебувають у комунальній власності міста;

надання згоди на здавання в оренду об’єктів комунальної власності міста;

реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста.

Стаття 56. Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Вівторок, 20 березня, 2018