Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 2 глава 5

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

Розділ ІІ

Глава 5. Виконавчі органи міської ради

Стаття 39. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет.

Стаття 40. Виконавчий комітет міської ради утворюється міською радою на строк її повноважень. Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним свої повноважень, організовує роботу виконавчого комітету заступник міського голови з виконавчої роботи.

Стаття 41. Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

До складу виконавчого комітету, не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

Заступник міського голови з виконавчої роботи та секретар виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі. Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Стаття 42. Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття 43. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова. Міський голова з власної ініціативи жителів може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

Стаття 44. Плануючи роботу по підготовці і проведенню засідань, порядок організації і ведення діловодства, прийому громадян, розгляду листів, заяв і скарг, проведення нарад, семінарів виконавчого комітету, а також порядок діяльності його апарату визначаються Регламентом виконавчого комітету міської ради, який і затверджується виконавчим комітетом.

Стаття 45.Виконавчий комітет міської ради в межах свої повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

Вівторок, 20 березня, 2018