Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 2 глава 4

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

Розділ ІІ

ГЛАВА 4. Міський голова міста Косів

Стаття 33. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

Міський голова зобов’язаний при виконанні службових обов’язків користуватися виключно українською мовою.

Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу на місцевих виборах строком на п’ять років шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Порядок обрання міського голови визначається чинним законодавством України.

Стаття 34. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу.

Стаття 35. Повноваження міського голови можуть буи припинені достроково за підставами і в порядку, передбаченим чинним законодавством України.

Стаття 36. Міський голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження.

Стаття 37. На міського голову поширюється повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлене законом.

Стаття 38. Міський голова має заступника з виконавчої роботи.

Міський голова одноособово призначає та звільняє заступника міського голови, керівників комунальних підприємств. Розподіл обов’язків між працівниками міської ради заноситься у посадові інструкції, які затверджуються виконавчим комітетом міської ради.

Вівторок, 20 березня, 2018