Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 2 глава 3

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

Розділ ІІ

ГЛАВА 3. МІСЬКА РАДА

Стаття 25. Міська рада є представницьким органом міського самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.

Міська рада має право делегувати свої повноваження виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 26. Міська рада складається з депутатів, які обираються територіальною громадою на основі незалежного, загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законом України.

Стаття 27. Загальний склад міської ради встановлюється рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

Стаття 28. Депутат міської ради є повноважним представником територіальної громади міста в міській раді, який діє від імені та в інтересах всіх мешканців міста, обов’язки перед виборцями та виконує їх доручення.

Повноваження депутатів міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії міської ради нового скликання.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно – правовими актами.

Повноваження депутата міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 29. Строк повноважень міської ради п’ять років. Міська рада є повноважною за умови обрання не менше як двох третин від встановленого радою і визначеного цим Статутом її складу.

Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

Повноваження міської ради припиняються достроково за рішенням Верховної ради України або територіальної громади (місцевий референдум).

Підстави і порядок дострокового припинення міської ради визначаються чинним законодавством України.

Стаття 30. Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів загального складу ради.

Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської рад питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.

Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутніми керівники організацій, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.

Міська рада має право, у разі необхідності прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою та секретарем ради.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено інший строк введення цих рішень в дію.

Стаття 31. Депутати міської ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, групи та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

Депутати міської ради забов’язані при виконанні депутатських обов’язків користуватися виключно українською мовою.

Стаття 32. Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи - є секретар ради.

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою або займатися підприємницькою діяльністю.

Вівторок, 20 березня, 2018