Статут громади міста Косів

Статут громади міста Косів - Розділ 2 глава 1

Затверджено рішенням Косівської міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

Розділ ІІ

Організаційно – правова основа міського самоврядування

Глава 1. Система міського самоврядування.

Стаття 18. Місцеве самоврядування – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

Стаття 19. Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом. Система міського самоврядування міста Косів включає:

територіальну громаду;

міську раду;

міського голову;

виконавчі органи міської ради;

Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність по реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.

Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

Вівторок, 20 березня, 2018